Majątek po zmarłym najczęściej dziedziczą osoby najbliższe na podstawie ustawy, lub testamentu. Zdarza się jednak, że spadkobierca może zostać pozbawiony prawa do spadku po zmarłym. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy spadkobierca zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia. Legal Solutions rozwiewa wątpliwości. 1. Kiedy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia?  Niegodnym dziedziczenia może zostać uznany…

logo-footer