Nawiązując do zeszłotygodniowej tematyki spółek prawa handlowego, dzisiaj odpowiadamy na pytanie Klientów Legal Solutions dotyczące ogólnej regulacji spółek osobowych w polskim prawie. Wyróżniamy 4 rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną spółkę partnerską spółkę komandytową spółkę komandytowo- akcyjną Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.   Każda z powyższych spółek została szczegółowo opisana w Kodeksie…

Klienci Legal Solutions podczas spotkań w Londynie często zadają pytania Naszemu Zespołowi, w jaki sposób efektywnie zainwestować oszczędności. Jednym ze sposobów jest założenie spółki kapitałowej. Polskie prawo wyróżnia 2 spółki kapitałowe- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki te powstają na podstawie umowy cywilnoprawnej. Te spółki są podmiotami prawa. Oznacza to, że mogą nabywać…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, poniżej prezentujemy podstawową regulację dotyczącą przedawnienia roszczeń w polskim prawie cywilnym. Najważniejszą informacją jest to, że roszczenia przysługujące nam na podstawie prawa cywilnego, po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu. Nie oznacza to że upływ w/w czasu powoduje, iż nie możemy dochodzić naszych roszczeń. Prowadzi to do wystąpienia po stronie…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co zrobić w sytuacji, gdy nasz dłużnik zawarł umowę bądź dokonał takiej czynności prawnej z osobą trzecią, która uniemożliwia nam skuteczne dochodzenie od niego należności. Polska regulacja wychodzi naprzeciw temu problemowi i kształtuje instytucję tzw. skargi pauliańskiej. Gdy dłużnik dokonuje czynności prawnej z…

logo-footer