Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie zgłaszają się także z problemami dotyczącymi wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami umów. Tej kwestii naprzeciw wychodzi m. in. instytucja potrącenia. • Kiedy mamy do czynienia z potrąceniem? Potrącenie zachodzi, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. To znaczy, że każda ze stron ma wobec…

  Klienci Legal Solutions podczas konsultacji z naszym Zespołem w Londynie wielokrotnie zgłaszają się do nas z problemem, w jaki sposób kształtować zawierane umowy, aby najpełniej zabezpieczyć swoje interesy.   Kwestią warta rozważenia przy zawieraniu tychże, jest zadatek, czy też umowne prawo odstąpienia i wiążące się z tym ewentualne odstępne.   • Zadatek   Zgodnie z polską…

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną, o ile nie najpopularniejszą formą prawną prowadzenia „ swojego biznesu” w formie spółki. Dlaczego ? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo łatwe. Nie zawsze jednak „biznes życia” gwarantuje sukces. Zespołowi Legal Solutions coraz częściej zlecane są sprawy związane udzieleniem pomocy prawej w zakresie likwidacji tego…

    Prowadzone przez Zespół Legal Solutions w Londynie konsultacje prawne wskazują, że coraz częstsze są przypadki potrzeby uregulowania spraw karnych będących „błędami przeszłości”. Zdarzają się takie sprawy, w których nie warto próbować na siłę wykazywać swoją niewinność, jeżeli okoliczności wskazują, że do czynu doszło z naszej winy. Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego…

logo-footer