Klienci Legal Solutions podczas spotkań z Naszym Zespołem w Londynie często zadają nam pytania, co zrobić, gdy postępowanie komornicze względem dłużnika pozostaje bezskuteczne. W takim przypadku możliwością pozostaje złożenie wniosku o wyjawienie majątku. Polska regulacja przewiduje, iż jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na…

  Klienci Legal Solutions zadają nam szereg pytań związanych z postępowaniem egzekucyjnym oraz obowiązującymi w tymże regulacjami prawnymi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wskazujemy na instytucję zawieszenia postępowania.   Podobnie jak w przypadku umorzenia postępowania komorniczego, zawieszenie następuje co do zasady z urzędu lub na wniosek.   Zawieszenie z urzędu:   Taka sytuacja ma miejsce, w przypadkach:   –…

logo-footer