Nawiązując do poprzedniego artykułu w temacie uznania ojcostwa wskazujemy, w ślad za pytaniami Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, że w świetle polskiej regulacji prawa rodzinnego możliwe jest także ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Postępowanie to ma na celu wykazanie, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który je uznał.  • Termin: Termin na wystąpienie…

    Tematyka prawa rodzinnego pozostaje w największym zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, zatem, poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące sposobów ustalenia ojcostwa dziecka. • Jak można ustalić ojcostwo? Po pierwsze, istnieje domniemanie, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego zakończenia lub unieważnienia, to pochodzi…

Powracając do tematów związanych z prawem rodzinnym, odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zagadnienia separacji, zatem, prawnego sposobu na uregulowanie spraw małżeńskich w sposób mniej drastyczny, niż rozwód. • Kiedy możliwe jest orzeczenie separacji? Separacja orzekana jest, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie…

  Pozostając w temacie zobowiązań solidarnych, Zespół Legal Solutions, w odpowiedzi na pytania Naszych Klientów w Londynie, poniżej prezentuje informacje w zakresie solidarności po stronie wierzycieli. • Kiedy zachodzi solidarność wierzycieli?   Solidarność taka ma miejsce, jeżeli kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z…

logo-footer