Kontynuując temat ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami, który to temat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, przedstawiamy dalsze informacje w zakresie majątku wspólnego małżonków, a dotyczące zarządzania tymże. • Zakres współposiadania majątku W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w…

Kwestie małżeńskie, nieprzerwanie będące w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, obejmują także zagadnienia finansowe dotyczące wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków. Jak powszechnie wiadomo, rozwiązanie tych kwestii może nastąpić na wiele różnych sposób, w tym także na podstawie umowy. W artykule tym jednak zajmiemy się rozwiązaniem przyjętym jako zasada- w przypadku…

Tematyka władzy rodzicielskiej pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie wymaga także przedstawienia najistotniejszych informacji w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności wskazać należny, iż prawo oraz obowiązek rodziców i dziecka do kontaktu są niezależne od władzy rodzicielskiej, a wynikają wyłącznie z pochodzenia dziecka od rodzica.   • Na…

    Tematyka prawa rodzinnego pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions Polska mieszkających w Londynie obejmuje także regulacje stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. W tym zakresie nie sposób ominąć tematyki władzy rodzicielskiej, co do której najważniejsze informacje prezentujemy poniżej. Władza rodzicielska jest instytucją uprawniającą rodzica do kierowania losem dziecka, ale także nakładająca szereg obowiązków na rodzica. Władza…

logo-footer