Klienci Legal Solutions na co dzień mieszkający w Londynie w dalszym ciągu pozostają żywo zainteresowani tematyką prawa rodzinnego, w tym w zakresie obowiązków rodzicielskich i możliwości ingerencji sądowych, zatem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prezentujemy zwięzłe opracowanie dotyczące zarządzeń opiekuńczych, jakie może wydać sąd w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. • Obligatoryjność W pierwszej kolejności wskazać należy, iż…

Rozważając kwestie dotyczące regulacji sytuacji prawnej małoletniego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, prezentujemy garść najistotniejszych informacji dotyczących sprawowania pieczy zastępczej.   • Komu przysługuje prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem? Taką pieczę wykonują: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka albo kierujący placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym…

logo-footer