legal_solutions_alimenty_na_dziecko

Alimenty na dziecko od rodzica mieszkającego w Polsce

legal_solutions_alimenty_na_dziecko

 

 

Ostatnie spotkanie z Klientami Legal Solutions w Londynie pokazało jak częstym zjawiskiem jest samotne wychowywanie dziecka przez matkę lub przez ojca. Bywa to powiązane z brakiem udziału w wychowaniu czy wsparciu finansowym drugiego rodzica. Sytuacja taka powoduje konieczność rozważenia, czy należy wystąpić o alimenty na rzecz dziecka od rodzica mieszkającego w Polsce.

Czy warto walczyć o alimenty na dziecko od rodzica dziecka, jeżeli nie ma się wiedzy o jego zarobkach, lub gdy w Polsce jest on bezrobotny a pracuje za granicą ?

Odpowiedź jest jednoznaczna – warto.

Alimenty to pieniądze dziecka. Dzieci maja prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego czy żyją z nimi wspólnie czy też oddzielnie.

Dlaczego nie ma znaczenia, że np. rodzic twierdzi, iż zarabia niewiele ?

Sąd w sprawach o świadczenie alimentacyjne bada możliwości zarobkowe zobowiązanego, nie zarobki faktycznie osiągane. Jeżeli jest zdrowy, ma przysłowiowe „ dwie ręce”, jest to wystarczający argument aby Sąd ustalił, że zobowiązany ma możliwość przekazywania świadczeń na dziecko.

W sytuacji, gdy zostały już zasądzone na rzecz dziecka alimenty, ale są niewystarczające i istnieje uzasadnienie do ich podwyższenia, sytuacja wygląda tak samo.

Roszczenie alimentacyjne małoletniego dziecka względem rodziców powstaje w zakresie w jakim nie zostały zaspokojone usprawiedliwione potrzeby dziecka. Jeżeli te, po wydaniu wyroku wzrosły, Sąd będzie uwzględniał nowy stan faktyczny.

Ustaleniu obowiązku alimentacyjnego nie stoi na przeszkodzie również fakt, iż zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego pracuje i zarabia za granicą. Pomocna jest w tym instytucja „ egzekucji międzynarodowej”.

Dlatego warto walczyć o alimenty dla dziecka. Należy zawsze pamiętać, że jeżeli codziennym wychowaniem dziecka zajmuje się jeden z rodziców, udział drugiego rodzica powinien sprowadzać się do świadczenia pieniężnego.

Nigdy nie należy myśleć, że jest to robienie na złość drugiemu z rodziców. To forma obowiązku wychowania dziecka, poprzez umożliwienie mu jego rozwoju, samokształcenia czy realizacji zainteresowań, pasji, marzeń.

Konsultant Legal Solutions, adw. Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer