Kontynuując temat przysposobienia, przedstawiany Klientom Legal Solutions mieszkającym w Londynie, zapraszamy do lektury w temacie przysposobienia pełnego. • Na czym polega przysposobienie pełne? Przysposobienie pełne polega na wytworzeniu między przysposabiającym a przysposobionym więzi takiej, jak pomiędzy rodzicami i dziećmi. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki takie, jak wynikają z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego….

  Kontynuując temat przysposobienia prezentowany Klientom Legal Solutions mieszkającym w Londynie, zapraszamy do lektury dotyczącej przysposobienia całkowitego. • Czym jest przysposobienie całkowite? Przysposobienie całkowite polega na złożeniu przez biologicznych rodziców dziecka oświadczenia przed sądem o zgodzie na przysposobienie ich dziecka w przyszłości przez nieznaną im osobę. Takie przysposobienie ma charakter nierozwiązywalny. Sporządzany jest nowy akt urodzenia…

  Temat szeroko rozumianej opieki nad małoletnim, pozostający w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie powinna zostać uzupełniona o zagadnienie dotyczące przysposobienia. Tym samym, zapraszamy do lektury pierwszego z szeregu artykułów w temacie.   Istota przysposobienia Istotą przysposobienia jest zbudowanie dla dziecka środowiska podobnego do rodzinnego, zapewnienie mu utrzymania i właściwej opieki. Przysposobić można…

Klienci Legal Solutions na co dzień mieszkający w Londynie w dalszym ciągu pozostają żywo zainteresowani tematyką prawa rodzinnego, w tym w zakresie obowiązków rodzicielskich i możliwości ingerencji sądowych, zatem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prezentujemy zwięzłe opracowanie dotyczące zarządzeń opiekuńczych, jakie może wydać sąd w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. • Obligatoryjność W pierwszej kolejności wskazać należy, iż…

Rozważając kwestie dotyczące regulacji sytuacji prawnej małoletniego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, prezentujemy garść najistotniejszych informacji dotyczących sprawowania pieczy zastępczej.   • Komu przysługuje prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem? Taką pieczę wykonują: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka albo kierujący placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym…

Tematyka prawa rodzinnego cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions mieszkających na co dzień w Londynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dzisiaj prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące ustalania nazwiska dziecka. • Dziecko pochodzące z małżeństwa W takim przypadku, co do zasady dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli zaś nazwiska małżonków są różne- dziecko…

Uzupełniając tematykę prawa majątkowego małżeńskiego, Klienci Legal Solutions Polska na co dzień mieszkający w Londynie muszą pozostawać także świadomi, iż w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega małżeństwo, ustaje także wspólność majątkowa. Tym samym, powstaje konieczność uregulowania wszelkich kwestii finansowych między małżonkami i dokonania w tym celu rozliczeń. • Udziały w majątku wspólnym Co do zasady, małżonkom przysługują równe…

Kontynuując temat ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami, który to temat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, przedstawiamy dalsze informacje w zakresie majątku wspólnego małżonków, a dotyczące zarządzania tymże. • Zakres współposiadania majątku W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w…

Kwestie małżeńskie, nieprzerwanie będące w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, obejmują także zagadnienia finansowe dotyczące wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków. Jak powszechnie wiadomo, rozwiązanie tych kwestii może nastąpić na wiele różnych sposób, w tym także na podstawie umowy. W artykule tym jednak zajmiemy się rozwiązaniem przyjętym jako zasada- w przypadku…

Tematyka władzy rodzicielskiej pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie wymaga także przedstawienia najistotniejszych informacji w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności wskazać należny, iż prawo oraz obowiązek rodziców i dziecka do kontaktu są niezależne od władzy rodzicielskiej, a wynikają wyłącznie z pochodzenia dziecka od rodzica.   • Na…

logo-footer