Rozważając kwestie dotyczące regulacji sytuacji prawnej małoletniego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, prezentujemy garść najistotniejszych informacji dotyczących sprawowania pieczy zastępczej.   • Komu przysługuje prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem? Taką pieczę wykonują: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka albo kierujący placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym…

Tematyka prawa rodzinnego cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions mieszkających na co dzień w Londynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dzisiaj prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące ustalania nazwiska dziecka. • Dziecko pochodzące z małżeństwa W takim przypadku, co do zasady dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli zaś nazwiska małżonków są różne- dziecko…

Uzupełniając tematykę prawa majątkowego małżeńskiego, Klienci Legal Solutions Polska na co dzień mieszkający w Londynie muszą pozostawać także świadomi, iż w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega małżeństwo, ustaje także wspólność majątkowa. Tym samym, powstaje konieczność uregulowania wszelkich kwestii finansowych między małżonkami i dokonania w tym celu rozliczeń. • Udziały w majątku wspólnym Co do zasady, małżonkom przysługują równe…

Kontynuując temat ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami, który to temat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, przedstawiamy dalsze informacje w zakresie majątku wspólnego małżonków, a dotyczące zarządzania tymże. • Zakres współposiadania majątku W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w…

Kwestie małżeńskie, nieprzerwanie będące w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, obejmują także zagadnienia finansowe dotyczące wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków. Jak powszechnie wiadomo, rozwiązanie tych kwestii może nastąpić na wiele różnych sposób, w tym także na podstawie umowy. W artykule tym jednak zajmiemy się rozwiązaniem przyjętym jako zasada- w przypadku…

Tematyka władzy rodzicielskiej pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie wymaga także przedstawienia najistotniejszych informacji w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności wskazać należny, iż prawo oraz obowiązek rodziców i dziecka do kontaktu są niezależne od władzy rodzicielskiej, a wynikają wyłącznie z pochodzenia dziecka od rodzica.   • Na…

    Tematyka prawa rodzinnego pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions Polska mieszkających w Londynie obejmuje także regulacje stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. W tym zakresie nie sposób ominąć tematyki władzy rodzicielskiej, co do której najważniejsze informacje prezentujemy poniżej. Władza rodzicielska jest instytucją uprawniającą rodzica do kierowania losem dziecka, ale także nakładająca szereg obowiązków na rodzica. Władza…

    Nawiązując do poprzedniego artykułu w temacie uznania ojcostwa wskazujemy, w ślad za pytaniami Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, że w świetle polskiej regulacji prawa rodzinnego możliwe jest także ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Postępowanie to ma na celu wykazanie, że dziecko nie pochodzi od mężczyzny, który je uznał.  • Termin: Termin na wystąpienie…

    Tematyka prawa rodzinnego pozostaje w największym zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, zatem, poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące sposobów ustalenia ojcostwa dziecka. • Jak można ustalić ojcostwo? Po pierwsze, istnieje domniemanie, że jeśli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego zakończenia lub unieważnienia, to pochodzi…

Powracając do tematów związanych z prawem rodzinnym, odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zagadnienia separacji, zatem, prawnego sposobu na uregulowanie spraw małżeńskich w sposób mniej drastyczny, niż rozwód. • Kiedy możliwe jest orzeczenie separacji? Separacja orzekana jest, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie…

logo-footer