Klienci Legal Solutions zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co oznacza zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Egzekucja jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu wyroku, w którym zawarte jest nakazanie dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do wierzyciela, dłużnik nie wykonuje…

  Klienci Legal Solutions wielokrotnie zgłaszali problemy związane z zawarciem z bankiem umowy kredytu we franku szwajcarskim, którego w wyniku zmiany kursu waluty rata radykalnie wzrosła i nie są w stanie go spłacać. Istnieją możliwości, aby zawarta umowa kredytowa została unieważniona w całości albo aby z umowy wyeliminować klauzule waloryzacyjne, doprowadzając tym samym do spłaty…

    Okazuje się, że temat rozwodu rodzi wiele pytań wśród Polaków mieszkających za granicą. Dziś Nasz Zespół odpowiada na pytanie, czy można złożyć pozew o rozwód, w przypadku, gdy nie wiadomo, gdzie przebywa drugi z małżonków. Jak postępować w takim przypadku, gdy chcemy złożyć pozew o rozwód? Zespół Legal Solutions przypomina, że składając pozew o rozwód…

  Polacy mieszkający na stałe lub czasowo poza granicami Polski często nadają listy do polskiego sądu, na przykład w Londynie. Wydawałoby się, że nadanie pisma ( np. w postępowaniu administracyjnym czy cywilnym ) pocztą gwarantuje zachowanie wyznaczonego terminu do dokonania tej czynności; w Polsce tak jest na pewno. Mimo to, Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii,…

      Zespół Legal Solutions w trakcie cyklicznych spotkań z klientami w Londynie niejednokrotnie „ zasypywany” był pytaniami związanymi z postępowaniem spadkowym. Rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, uzyskawszy informację o śmierci członka rodziny, który na co dzień żył i mieszkał w Polsce, najczęściej zastanawiają się: Aby uzyskać prawo do spadku konieczna jest wizyta w Sądzie…

    W dzisiejszych czasach Polacy z sukcesami żyją w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zapominając przy tym o „ błędach” przeszłości pozostawionych w Polsce. Czasami zdarza się tak, że nagle pewnego dnia, niczego nie spodziewając się, w trakcie rutynowej kontroli na ulicy czy na lotnisku, zostają zatrzymani przez Policję i oddani do…

    Polacy mieszkający czasowo lub na stałe w Wielkiej Brytanii często zastanawiają się w jaki sposób uzyskać należne im lub ich dzieciom alimenty. Polskie prawo karne przewiduje odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku świadczenia alimentów na dziecko. Zespół Legal Solutions wskazuje, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 k.k.,…

    Ostatnie spotkanie z Klientami Legal Solutions w Londynie pokazało jak częstym zjawiskiem jest samotne wychowywanie dziecka przez matkę lub przez ojca. Bywa to powiązane z brakiem udziału w wychowaniu czy wsparciu finansowym drugiego rodzica. Sytuacja taka powoduje konieczność rozważenia, czy należy wystąpić o alimenty na rzecz dziecka od rodzica mieszkającego w Polsce. Czy warto walczyć o alimenty…

    W dzisiejszych czasach z każdym rokiem rośnie liczba małżeństw zawieranych z obywatelami różnych krajów, zatem, rośnie liczba rozwodów międzynarodowych. Spotykamy coraz większą ilość małżonków decydujących się na rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Zatem, jak rozwieść się z obcokrajowcem ? Na spotkaniach z Zespołem Legal Solutions, wielokrotnie padały pytania o możliwość rozwodu w Polsce…

  Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa bywa jedną z najtrudniejszych w życiu, kiedy jednak zapadnie należy opracować strategie działania, która pozwoli skutecznie przygotować się do rozprawy sądowej. Poniżej, w kilku punktach Legal Solutions wskazuje o co powinniśmy zadbać przygotowując się do rozwodu: DOKUMENTY Aby zainicjować sprawę rozwodową należy przygotować pozew, przedstawiający najważniejsze fakty z życia małżeńskiego,…

logo-footer