Kontynuując temat przysposobienia prezentowany Klientom Legal Solutions mieszkającym w Londynie, zapraszamy do lektury dotyczącej przysposobienia całkowitego. • Czym jest przysposobienie całkowite? Przysposobienie całkowite polega na złożeniu przez biologicznych rodziców dziecka oświadczenia przed sądem o zgodzie na przysposobienie ich dziecka w przyszłości przez nieznaną im osobę. Takie przysposobienie ma charakter nierozwiązywalny. Sporządzany jest nowy akt urodzenia…

  Temat szeroko rozumianej opieki nad małoletnim, pozostający w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie powinna zostać uzupełniona o zagadnienie dotyczące przysposobienia. Tym samym, zapraszamy do lektury pierwszego z szeregu artykułów w temacie.   Istota przysposobienia Istotą przysposobienia jest zbudowanie dla dziecka środowiska podobnego do rodzinnego, zapewnienie mu utrzymania i właściwej opieki. Przysposobić można…

Klienci Legal Solutions na co dzień mieszkający w Londynie w dalszym ciągu pozostają żywo zainteresowani tematyką prawa rodzinnego, w tym w zakresie obowiązków rodzicielskich i możliwości ingerencji sądowych, zatem, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, prezentujemy zwięzłe opracowanie dotyczące zarządzeń opiekuńczych, jakie może wydać sąd w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. • Obligatoryjność W pierwszej kolejności wskazać należy, iż…

Rozważając kwestie dotyczące regulacji sytuacji prawnej małoletniego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, prezentujemy garść najistotniejszych informacji dotyczących sprawowania pieczy zastępczej.   • Komu przysługuje prawo wykonywania bieżącej pieczy nad dzieckiem? Taką pieczę wykonują: rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka albo kierujący placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną lub interwencyjnym…

Tematyka prawa rodzinnego cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions mieszkających na co dzień w Londynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dzisiaj prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące ustalania nazwiska dziecka. • Dziecko pochodzące z małżeństwa W takim przypadku, co do zasady dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli zaś nazwiska małżonków są różne- dziecko…

Uzupełniając tematykę prawa majątkowego małżeńskiego, Klienci Legal Solutions Polska na co dzień mieszkający w Londynie muszą pozostawać także świadomi, iż w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega małżeństwo, ustaje także wspólność majątkowa. Tym samym, powstaje konieczność uregulowania wszelkich kwestii finansowych między małżonkami i dokonania w tym celu rozliczeń. • Udziały w majątku wspólnym Co do zasady, małżonkom przysługują równe…

Kontynuując temat ustawowej wspólności majątkowej między małżonkami, który to temat cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie, przedstawiamy dalsze informacje w zakresie majątku wspólnego małżonków, a dotyczące zarządzania tymże. • Zakres współposiadania majątku W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w…

Kwestie małżeńskie, nieprzerwanie będące w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, regulowane przez obowiązujące przepisy prawne, obejmują także zagadnienia finansowe dotyczące wspólnego majątku zgromadzonego przez małżonków. Jak powszechnie wiadomo, rozwiązanie tych kwestii może nastąpić na wiele różnych sposób, w tym także na podstawie umowy. W artykule tym jednak zajmiemy się rozwiązaniem przyjętym jako zasada- w przypadku…

Tematyka władzy rodzicielskiej pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions na co dzień mieszkających w Londynie wymaga także przedstawienia najistotniejszych informacji w zakresie kontaktów dziecka z rodzicem. W pierwszej kolejności wskazać należny, iż prawo oraz obowiązek rodziców i dziecka do kontaktu są niezależne od władzy rodzicielskiej, a wynikają wyłącznie z pochodzenia dziecka od rodzica.   • Na…

    Tematyka prawa rodzinnego pozostająca w zainteresowaniu Klientów Legal Solutions Polska mieszkających w Londynie obejmuje także regulacje stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi. W tym zakresie nie sposób ominąć tematyki władzy rodzicielskiej, co do której najważniejsze informacje prezentujemy poniżej. Władza rodzicielska jest instytucją uprawniającą rodzica do kierowania losem dziecka, ale także nakładająca szereg obowiązków na rodzica. Władza…

logo-footer