Klienci Legal Solutions podczas konsultacji z naszym Zespołem w Londynie wielokrotnie zgłaszają się do nas z problemem, w jaki sposób kształtować zawierane umowy, aby najpełniej zabezpieczyć swoje interesy.   Kwestią warta rozważenia przy zawieraniu tychże, jest zadatek, czy też umowne prawo odstąpienia i wiążące się z tym ewentualne odstępne.   • Zadatek   Zgodnie z polską…

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo popularną, o ile nie najpopularniejszą formą prawną prowadzenia „ swojego biznesu” w formie spółki. Dlaczego ? Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo łatwe. Nie zawsze jednak „biznes życia” gwarantuje sukces. Zespołowi Legal Solutions coraz częściej zlecane są sprawy związane udzieleniem pomocy prawej w zakresie likwidacji tego…

    Nawiązując do zeszłotygodniowej tematyki spółek prawa handlowego, dzisiaj odpowiadamy na pytanie Klientów Legal Solutions dotyczące ogólnej regulacji spółek osobowych w polskim prawie. Wyróżniamy 4 rodzaje spółek osobowych: spółkę jawną spółkę partnerską spółkę komandytową spółkę komandytowo- akcyjną Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.   Każda z powyższych spółek została szczegółowo opisana w Kodeksie…

Klienci Legal Solutions podczas spotkań w Londynie często zadają pytania Naszemu Zespołowi, w jaki sposób efektywnie zainwestować oszczędności. Jednym ze sposobów jest założenie spółki kapitałowej. Polskie prawo wyróżnia 2 spółki kapitałowe- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną. Spółki te powstają na podstawie umowy cywilnoprawnej. Te spółki są podmiotami prawa. Oznacza to, że mogą nabywać…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions, poniżej prezentujemy podstawową regulację dotyczącą przedawnienia roszczeń w polskim prawie cywilnym. Najważniejszą informacją jest to, że roszczenia przysługujące nam na podstawie prawa cywilnego, po upływie określonego czasu ulegają przedawnieniu. Nie oznacza to że upływ w/w czasu powoduje, iż nie możemy dochodzić naszych roszczeń. Prowadzi to do wystąpienia po stronie…

  Klienci Legal Solutions często zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co zrobić w sytuacji, gdy nasz dłużnik zawarł umowę bądź dokonał takiej czynności prawnej z osobą trzecią, która uniemożliwia nam skuteczne dochodzenie od niego należności. Polska regulacja wychodzi naprzeciw temu problemowi i kształtuje instytucję tzw. skargi pauliańskiej. Gdy dłużnik dokonuje czynności prawnej z…

  W trakcie konsultacji prawnych w Londynie Zespół Legal Solutions udziela porad o tym, jakie prawa przysługują osobom, które swój dług już spłaciły a mimo to nadal nie mogą np. dokonać zakupu ratalnego. Często przyczyną takie stanu jest wpis na listę dłużników.     W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest założenie własnego profilu na stronie…

Klienci Legal Solutions przebywający poza granicami kraju często zadają Naszemu Zespołowi pytania dotyczące zagadnień prawnych dotyczących zakupu nieruchomości w Polsce. Stanowi to doskonałą lokatę kapitału, nierzadko zgromadzonego przez lata ciężkiej pracy zagranicą. • Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Zgodnie z polskim porządkiem prawnym, aby stać się właścicielem nieruchomości, wystarczy zawarcie jednej umowy- umowy zobowiązującej do przeniesienia…

  Odpowiadając na potrzeby Czytelników,  Zespół Legal Solutions wskazuje najważniejsze informacje dotyczące powstania i funkcjonowania spółki cywilnej jako jednej z dogodniejszych z form prowadzenia działalności gospodarczej. Polska regulacja wskazuje, iż celem powstania spółki cywilnej jest dążenie do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Wkład wspólnika spółki cywilnej…

  Klienci Legal Solutions zwracają się do Zespołu z problemami dotyczącymi m.in. zawarcia umowy, która niesie dla nich konsekwencje, o których nie mieli świadomości w chwili jej podpisywania. Polska regulacja prawna wychodzi naprzeciw takim sytuacjom, ustanawiając instytucję uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się…

logo-footer