Prowadzone przez Zespół Legal Solutions w Londynie konsultacje prawne wskazują, że coraz częstsze są przypadki potrzeby uregulowania spraw karnych będących „błędami przeszłości”. Zdarzają się takie sprawy, w których nie warto próbować na siłę wykazywać swoją niewinność, jeżeli okoliczności wskazują, że do czynu doszło z naszej winy. Dobrowolne poddanie się karze polega na wydaniu względem oskarżonego…

    W dzisiejszych czasach Polacy z sukcesami żyją w innych niż Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, zapominając przy tym o „ błędach” przeszłości pozostawionych w Polsce. Czasami zdarza się tak, że nagle pewnego dnia, niczego nie spodziewając się, w trakcie rutynowej kontroli na ulicy czy na lotnisku, zostają zatrzymani przez Policję i oddani do…

    Polacy mieszkający czasowo lub na stałe w Wielkiej Brytanii często zastanawiają się w jaki sposób uzyskać należne im lub ich dzieciom alimenty. Polskie prawo karne przewiduje odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku świadczenia alimentów na dziecko. Zespół Legal Solutions wskazuje, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 k.k.,…

logo-footer