Klienci Legal Solutions zwracają się do Naszego Zespołu z pytaniem, co oznacza zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Egzekucja jest wszczynana w momencie, gdy po wcześniejszym przeprowadzeniu sprawy przez sąd i wydaniu wyroku, w którym zawarte jest nakazanie dłużnikowi określonego zachowania się ( np. spłaty zasądzonej kwoty pieniężnej ) w stosunku do wierzyciela, dłużnik nie wykonuje…

  Klienci Legal Solutions wielokrotnie zgłaszali problemy związane z zawarciem z bankiem umowy kredytu we franku szwajcarskim, którego w wyniku zmiany kursu waluty rata radykalnie wzrosła i nie są w stanie go spłacać. Istnieją możliwości, aby zawarta umowa kredytowa została unieważniona w całości albo aby z umowy wyeliminować klauzule waloryzacyjne, doprowadzając tym samym do spłaty…

  Polacy mieszkający na stałe lub czasowo poza granicami Polski często nadają listy do polskiego sądu, na przykład w Londynie. Wydawałoby się, że nadanie pisma ( np. w postępowaniu administracyjnym czy cywilnym ) pocztą gwarantuje zachowanie wyznaczonego terminu do dokonania tej czynności; w Polsce tak jest na pewno. Mimo to, Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii,…

      Zespół Legal Solutions w trakcie cyklicznych spotkań z klientami w Londynie niejednokrotnie „ zasypywany” był pytaniami związanymi z postępowaniem spadkowym. Rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, uzyskawszy informację o śmierci członka rodziny, który na co dzień żył i mieszkał w Polsce, najczęściej zastanawiają się: Aby uzyskać prawo do spadku konieczna jest wizyta w Sądzie…

Szanowni Państwo, w przypadku rozwodu małżonków, często pozostaje problem jak podzielić wspólny majątek zgromadzony w czasie małżeństwa. Należy jednak pamiętać, że aby móc coś dzielić, najpierw należy to rozdzielić. Trzeba więc mieć rozdzielność majątkową. To warunek konieczny. W niniejszym wpisie Legal Solutions pragnie przybliżyć Państwu możliwe sposoby uzyskania rozdzielności majątkowej. Sposób 1. UMOWA NOTARIALNA. Jest…

logo-footer