Powracając do tematów związanych z prawem rodzinnym, odpowiadając na pytania Klientów Legal Solutions mieszkających w Londynie, poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące zagadnienia separacji, zatem, prawnego sposobu na uregulowanie spraw małżeńskich w sposób mniej drastyczny, niż rozwód. • Kiedy możliwe jest orzeczenie separacji? Separacja orzekana jest, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Gdy małżonkowie…

    Klienci Legal Solutions często zwracają się do nas z pytaniem, w jaki sposób kształtuje się polska regulacja dotycząca władzy rodzicielskiej, a konkretnie, kiedy można ograniczyć lub pozbawić drugiego rodzica tejże. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich ma prawo oraz obowiązek jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice…

    Okazuje się, że temat rozwodu rodzi wiele pytań wśród Polaków mieszkających za granicą. Dziś Nasz Zespół odpowiada na pytanie, czy można złożyć pozew o rozwód, w przypadku, gdy nie wiadomo, gdzie przebywa drugi z małżonków. Jak postępować w takim przypadku, gdy chcemy złożyć pozew o rozwód? Zespół Legal Solutions przypomina, że składając pozew o rozwód…

  Polacy mieszkający na stałe lub czasowo poza granicami Polski często nadają listy do polskiego sądu, na przykład w Londynie. Wydawałoby się, że nadanie pisma ( np. w postępowaniu administracyjnym czy cywilnym ) pocztą gwarantuje zachowanie wyznaczonego terminu do dokonania tej czynności; w Polsce tak jest na pewno. Mimo to, Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii,…

      Zespół Legal Solutions w trakcie cyklicznych spotkań z klientami w Londynie niejednokrotnie „ zasypywany” był pytaniami związanymi z postępowaniem spadkowym. Rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, uzyskawszy informację o śmierci członka rodziny, który na co dzień żył i mieszkał w Polsce, najczęściej zastanawiają się: Aby uzyskać prawo do spadku konieczna jest wizyta w Sądzie…

    Polacy mieszkający czasowo lub na stałe w Wielkiej Brytanii często zastanawiają się w jaki sposób uzyskać należne im lub ich dzieciom alimenty. Polskie prawo karne przewiduje odpowiedzialność karną za uchylanie się od obowiązku świadczenia alimentów na dziecko. Zespół Legal Solutions wskazuje, że od 31 maja 2017 r. obowiązuje znowelizowany przepis art. 209 k.k.,…

    Ostatnie spotkanie z Klientami Legal Solutions w Londynie pokazało jak częstym zjawiskiem jest samotne wychowywanie dziecka przez matkę lub przez ojca. Bywa to powiązane z brakiem udziału w wychowaniu czy wsparciu finansowym drugiego rodzica. Sytuacja taka powoduje konieczność rozważenia, czy należy wystąpić o alimenty na rzecz dziecka od rodzica mieszkającego w Polsce. Czy warto walczyć o alimenty…

    W dzisiejszych czasach z każdym rokiem rośnie liczba małżeństw zawieranych z obywatelami różnych krajów, zatem, rośnie liczba rozwodów międzynarodowych. Spotykamy coraz większą ilość małżonków decydujących się na rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Zatem, jak rozwieść się z obcokrajowcem ? Na spotkaniach z Zespołem Legal Solutions, wielokrotnie padały pytania o możliwość rozwodu w Polsce…

  Decyzja o rozwiązaniu małżeństwa bywa jedną z najtrudniejszych w życiu, kiedy jednak zapadnie należy opracować strategie działania, która pozwoli skutecznie przygotować się do rozprawy sądowej. Poniżej, w kilku punktach Legal Solutions wskazuje o co powinniśmy zadbać przygotowując się do rozwodu: DOKUMENTY Aby zainicjować sprawę rozwodową należy przygotować pozew, przedstawiający najważniejsze fakty z życia małżeńskiego,…

  Majątek po zmarłym najczęściej dziedziczą osoby najbliższe na podstawie ustawy, lub testamentu. Zdarza się jednak, że spadkobierca może zostać pozbawiony prawa do spadku po zmarłym. Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy spadkobierca zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia. Legal Solutions rozwiewa wątpliwości. 1. Kiedy spadkobierca może zostać uznany za niegodnego dziedziczenia?  Niegodnym dziedziczenia może zostać uznany…

logo-footer