legal_solutions_nazwisko_dziecka

Nazwisko dziecka

legal_solutions_nazwisko_dziecka
Tematyka prawa rodzinnego cieszy się niegasnącym zainteresowaniem Klientów Legal Solutions mieszkających na co dzień w Londynie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, dzisiaj prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące ustalania nazwiska dziecka.

• Dziecko pochodzące z małżeństwa

W takim przypadku, co do zasady dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków.
Jeżeli zaś nazwiska małżonków są różne- dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach.

Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

• Kiedy składane jest oświadczenie o nazwisku dziecka ?

Oświadczenie o nazwisku dziecka jest składane jednocześnie z oświadczeniami o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie.
Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

• Zmiana

W chwili sporządzania aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa, rodzice mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie nazwiska dziecka albo oświadczenia o nazwisku, jeżeli nazwisko dziecka nie zostało przez nich dotychczas wskazane.

• Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego uznanego przez ojca

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie- nazwisko dziecka wskazywane jest jednocześnie ze składaniem oświadczenia o uznaniu dziecka przez ojca. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone z połączenia nazwisk obojga.
Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania już ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.

• Sądowe ustalenie ojcostwa

W takim przypadku sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku, stosując odpowiednio regulacje opisane powyżej. Po ukończeniu przez dziecko 13 lat, do zmiany jego nazwiska jest potrzebna jego zgoda.

Jeżeli ojcostwa jest nieustalone, dziecko nosi nazwisko matki.

Gdy rodzice dziecka nie są znani, nazwisko nadaje mu sąd opiekuńczy.

• Nazwisko pasierba

W przypadku, gdy matka zawiera związek małżeński z mężczyzną niebędącym ojcem dziecka, osoby te mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko pozamałżeńskie będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat, jest potrzebna jego zgoda.

Sytuacja ta jest jednak niedopuszczalna, gdy dziecko matki nosi nazwisko ojca (biologicznego) albo nazwisko połączone rodziców biologicznych na podstawie ich zgodnych oświadczeń.

Sprawa wygląda analogicznie, w przypadku gdy związek małżeński zawiera ojciec z kobieta niebędącą matką dziecka.

• Limit nazwisk

Nazwisko wynikające z połączenia, nie mogą wchodzić więcej niż 2 człony.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki ewentualnego działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer