postepowanie-spadkowe

Postępowanie spadkowe

 

postepowanie-spadkowe

 

 

Zespół Legal Solutions w trakcie cyklicznych spotkań z klientami w Londynie niejednokrotnie „ zasypywany” był pytaniami związanymi z postępowaniem spadkowym.

Rodacy mieszkający w Wielkiej Brytanii, uzyskawszy informację o śmierci członka rodziny, który na co dzień żył i mieszkał w Polsce, najczęściej zastanawiają się:

  1. Aby uzyskać prawo do spadku konieczna jest wizyta w Sądzie ?
  2. Jak długo trwa postępowanie spadkowe ?
  3. Gdzie i jakie dokumenty powinni uzyskać i złożyć ?
  4. Czy konieczna jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika ?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Legal Solutions w kilku zdaniach pragniemy wyjaśnić, że :

Przepisy obowiązujące w Polsce nie nakładają obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego. Należy jednak pamiętać, że aby móc wykazać względem osób trzecich swoje prawo do ruchomości lub nieruchomości należącej do zmarłego przodka, niezbędnym będzie przeprowadzenie postępowania spadkowego (np. będą Państwo chcieli wpisać siebie do księgi wieczystej jako właściciela nieruchomości odziedziczonej po zmarłym ojcu).

W niektórych przypadkach aby uzyskać prawo do spadku nie będzie konieczna wizyta w sądzie. W realiach polskiego prawa można względnie szybko „zamknąć sprawę” u dowolnie wybranego notariusza (wówczas notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia ). U notariusza postępowanie o spadek trwa krócej, jednakże możliwość wyboru tej drogi nastąpi wyłącznie w przypadku gdy wszyscy spadkobiercy złożą zgodny wniosek o sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia.

W innym wypadku konieczne jest zainicjonowanie sądowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Warto wówczas ustanowić adwokata swoim pełnomocnikiem w sprawie albowiem w toku takiego postępowania niejednokrotnie konieczne będzie „ poszukiwanie” spadkobierców, czy też konsultacja w zakresie złożenia oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i konsekwencjach z tym związanych.

Uzyskanie prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku niestety nie kończy postępowania spadkowego. Dokument taki otwiera dopiero możliwość zainicjonowania drugiego etapu uzyskiwania prawa do przedmiotów objętych spadkiem. Wówczas należy dokonać działu spadku.

Analogicznie do etapu pierwszego – jeżeli wszyscy spadkobiercy są zgodni co do działu spadku, można udać się do notariusza, który sporządzi umowę o dział spadku. W innym wypadku konieczne jest złożenie do właściwego sądu wniosku o sądowy dział spadku.

W tracie udzielanych porad prawnych, jak również na kanwie doświadczenia zawodowego, Zespół Legal Solutions wielokrotnie spotkał się z sytuacjami, w których rodacy na stałe mieszkający w Londynie, pozostający w konflikcie z innymi członkami rodziny, zastanawiają się czy w związku z ich emigracją mają prawo do spadku pozostałego w Polsce, którym się nie interesowali i nie zajmowali. Pytają czy warto o ten spadek „ bić się”, wiedząc, że inni spadkobiercy nie odpuszczą. Każdy przypadek należy oceniać indywidulanie, ale oczywiście warto starać się o to co po zmarłym przodku,  w świetle przepisów należy się spadkobiercy, niezależnie od tego gdzie na stałe żył i mieszkał.

Zespół Legal Solutions w takim wypadku rekomenduje swoim klientom powierzenie prowadzenia takiego postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika. Częstokroć takie postępowania długo trwają. Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu podziału spadku. Adwokat podpowie i doradzi jakie dokumenty należy przygotować i złożyć do sprawy. Niejednokrotnie powoływani są biegli sądowi na okoliczność ustalania wartości poszczególnych substratów spadku. Bywa również tak, że spadku nie da się podzielić proporcjonalnie, dlatego też Sądy przyznają część spadku jednej osobie z koniecznością spłaty drugiej.

Fachowa pomoc prawa jest szczególnie przydana także dlatego, że dla rodaków mieszkających np. w Londynie utrudnione jest przybycie na termin oględzin nieruchomości czy zmierzenie się z zarzutami do skomplikowanych opinii biegłych sądowych. W razie sporu między spadkobiercami co do podziału spadku sąd rozstrzygnie sprawę według swojego uznania biorąc pod uwagę, najlepszy zdaniem sądu, podział składników majątkowych. Od orzeczenia wydanego przez sąd, każda ze stron będzie mogła się odwołać składając apelację, w czym również fachowa pomoc adwokata może okazać się nieodzowna.

Więcej informacji:

Konsultant Legal Solutions, adw. Konrad Kłaput
k.klaput@legal-solutions.pl

logo-footer