QUESTIONS & ANSWERS:

Q
Jak wygląda nawiązanie współpracy i dalsze jej prowadzenie ?
AFirma oferuje stały kontakt mailowy oraz telefoniczny z pracownikami.
Q
Czy do zlecenia mojej sprawy oraz jej prowadzenia konieczny jest mój przyjazd do Polski ?
ANie, Firma oferuje dojazd prawnika do Londynu po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania. Firma ma także stałą siedzibę w Krakowie, gdzie w przypadku Państwa obecności w Polsce, serdecznie zapraszamy.
Q
Czy będę mieć możliwość osobistego spotkania i rozmowy z pełnomocnikiem ?
ATak, zarówno w Londynie jak i w Krakowie.
Q
Czy moją sprawą zajmą się profesjonalni prawnicy ?
ATak, firma gwarantuje zajęcie się sprawą przez profesjonalny zespół adwokacki z wieloletnim doświadczeniem.
Q
Czy mogę liczyć na przejrzyste zasady rozliczenia ?
AOczywiście, że tak. Wszelkie zasady rozliczenia za powierzoną sprawę zostaną przedstawione przy pierwszej rozmowie, spotkaniu po analizie sprawy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.
Q
Ile kosztuje porada wstępna ?
APierwsza porada prawna to koszt 60 £
Q
Jakich usług można spodziewać się ?
AFirma oferuje kompleksowe doradztwo prawne dotyczące spraw prawnych w Polsce, sporządzanie profesjonalnych pism procesowych, udział w negocjacjach czy mediacjach, występowanie i reprezentowanie przed Sądami w Polsce oraz innymi organami administracji publicznej.
Wspieramy również osoby, które chcą zainwestować w Polsce. Aby odpowiednio ulokować oszczędnośći niezbędna jest znajomość rynku, sprawdzenie wiarygodności podmiotów biznesowych a także ocena ryzyka prawnego.
Q
Czy zajmują się Państwo sprawami karnymi ?
ATak, mamy duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Nawet w przypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania nasz klient otrzyma pełną pomoc prawną.
Q
Czy zajmują się Państwo sprawami rodzinnymi ?
ATak, bogate doświadczenie w prawadzeniu tego rodzaju spraw sprawi, że sprawy z zakresu alimentów, rozwodów, spraw związanych z małoletnimi dziećmi zostaną objęte profesjonalną obsługą na terenie Polski. Profesjonalny pełnomocnik wskaże jakie dokumnety Państwo muszą posiadać/ uzyskać na cele takiego postępowania.
Q
Jakie są typowe opłaty w sprawach sądowych w Polsce ?
ANależy odróżnić opłaty za prowadzenie sprawy od opłaty sądowej, którą należy uiścić aby rozpocząć proces. Opłaty te są zróżnicowane i wynikają z ustawy.

Dla przykładu:

  • sprawy cywilne – co do zasady 5 % od wartości sporu nie niższa niż 30 zł nie wyższa niż 100.000.00 zł
  • sprawy cywilne –  w postępowaniu uproszczonym od 30 zł do 300 zł w zależności od wartości sporu
  • sprawy spadkowe- stwierdzenie nabycia spadku – 50 zł
  • wniosek o dział spadku – 500 zł
  • sprawy rodzinne o rozwód – 600 zł
  • sprawy rodzinne o separacje- 600 zł
  • sprawy rodzinne dot. małoletnich dzieci (opieka, kontakty, władza rodzicielska) – 40 zł

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/click/domains/legal-solutions.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405