legal_solutions_rozwod2

Rozwód z obcokrajowcem

legal_solutions_rozwod2

 

 

W dzisiejszych czasach z każdym rokiem rośnie liczba małżeństw zawieranych z obywatelami różnych krajów, zatem, rośnie liczba rozwodów międzynarodowych. Spotykamy coraz większą ilość małżonków decydujących się na rozwód z obcokrajowcem w Polsce.

Zatem, jak rozwieść się z obcokrajowcem ?
Na spotkaniach z Zespołem Legal Solutions, wielokrotnie padały pytania o możliwość rozwodu w Polsce w przypadku, gdy małżonek jest obcokrajowcem.
Kwestia ta jest bardzo aktualna w dzisiejszych czasach i ma też dla Klientów znaczenie ekonomiczne- rozwód w Polsce, z pewnością okaże się mniej kosztowny niż rozwód w Wielkiej Brytanii.

W Polsce można rozwiązać małżeństwo z obcokrajowcem przez rozwód, gdy:
– ostatnio oboje małżonkowie zamieszkiwali w Polsce,
– jeden z małżonków nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce (podczas gdy drugi z małżonków wyjechał poza granice Polski),
– małżonek będący powodem, co najmniej od roku, liczonego bezpośrednio przed wniesieniem do sądu pozwu o rozwód, zamieszkuje w Polsce,
– małżonek będący powodem jest obywatelem polskim i co najmniej od sześciu miesięcy bezpośrednio przed złożeniem pozwu o rozwód zamieszkuje w Polsce,

W powyższych okolicznościach zachodzi tzw. fakultatywna właściwość sądu polskiego. Oznacza to, iż rozwód może też być przeprowadzony poza granicami Polski. Wielokrotnie jednak, choćby względy ekonomiczne, o których wspomniano na początku, mają wpływ na decyzję o przeprowadzeniu postępowania rozwodowego w Polsce.

Czy małżonkowie muszą stawić się w Polsce w sądzie na rozprawie ?
Niewątpliwie w dzisiejszych czasach przemieszczanie się pomiędzy granicami krajów nie stanowi problemu; obecnie jest dużo łatwiejsze i przede wszystkim mniej kosztowne. Jednak choćby z uwagi obowiązki zawodowe, strona postępowania często nie ma możliwości stawić się na rozprawie rozwodowej poza krajem pobytu.
Na gruncie polskiego prawa, każda ze stron postępowania musi zostać wysłuchana. Osoba, która składa pozew o rozwód musi stawić się osobiście przed sądem prowadzącym postępowanie. W przeciwnym wypadku postępowanie sądowe może zostać zawieszone.
Natomiast, jeżeli pozwany małżonek przebywa za granicą, może zostać wysłuchany poza granicami Polski przed właściwym zagranicznym sądem lub przed polskim konsulem w ramach tzw. pomocy prawnej.

Warto w takim przypadku skorzystać z usług prawnika profesjonalisty zajmującego się sprawami rozwodowymi. Może być on ustanowiony pełnomocnikiem do doręczeń dla małżonka obcokrajowca. Wówczas nawet, gdy strona postępowania zamieszkuje za granicą, wszelkie pisma z sądu są kierowane bezpośrednio do prawnika prowadzącego sprawę o rozwód.

Zespół Legal Solutions wielokrotnie świadczył pomoc swoim Klientom w sprawach rozwodowych.

Nasze spotkania z Klientami mieszkającymi w Wielkiej Brytanii odbywają się w Londynie, co jest  dla Nich udogodnieniem ekonomicznym i czasowym; nie jest wtedy konieczny przyjazd Polski, aby omówić swój problem z prawnikiem.

Podkreślić należy, że sama pomoc profesjonalisty w sprawach rozwodowych jest bardzo istotna; pozwala Klientom zaoszczędzić dodatkowego i niepotrzebnego stresu związanego z załatwianiem formalności związanych z postępowaniem rozwodowym.

Konsultant Legal Solutions, Prawnik Katarzyna Węglarz
k.węglarz@legal-solutions.pl

logo-footer