legal_solutions_umowa_przedwstępna

Umowa przedwstępna

legal_solutions_umowa_przedwstępna

Klienci Legal Solutions mieszkający w Londynie zwrócili się do nas z pytaniem, na czym polega instytucja umowy przedwstępnej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, poniżej prezentujemy garść podstawowych i najistotniejszych informacji.

• Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy. Taka umowa powinna określać najistotniejsze przyrzeczenia umowy końcowej.

Przy zawieraniu tejże, można wskazać, że końcowa umowa (przyrzeczona) ma zostać zawarta przed upływem określonego terminu. Jeśli ten nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej.

Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

• Co w przypadku, gdy strona uchyla się od zawarcia umowy końcowej?

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Jednak, gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

• Jaki jest termin przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej?

Roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta.

Jeżeli było prowadzone postępowanie sądowe, sprawa wygląda nieco odmiennie. Jeśli sąd oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

 

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer