ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Zespół Legal Solutions prowadzi pełną windykację wierzytelności, której zakres obejmuje postępowanie polubowne mające na celu przygotowanie i zawarcie ugody pisemnej zwykłej lub ugody notarialnej. W szczególności:

  • ugody z rygorem dobrowolnego poddania się egzekucji,
  • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym,
  • zastępstwo prawne w postępowaniu zabezpieczającym,
  • postępowanie przedegzekucyjne oraz zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym.

Nasze działanie skierowane jest na dobrowolną spłatę wierzytelności a podstawowym narzędziem do osiągnięcia celu, są negocjacje.