SPORY MAJĄTKOWE

Legal Solutions oferuje reprezentację w sprawach spornych, zarówno na etapie przesądowym, jak i na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego:

W ramach etapu przedsądowego mogą Państwo skorzystać z naszych usług, które dotyczą:

  • sporządzenia opinii prawnej, w celu dokładnego ustalenia szans procesowych,
  • prowadzenia negocjacji z kontrahentem celem wypracowania stanowiska satysfakcjonującego Klienta, doprowadzenia do zawarcia ugody oraz sporządzenia projektu ugody,
  • skierowania do kontrahenta wezwania do zapłaty, monitorowania procesu spłaty zobowiązań.

W ramach etapu sądowego mogą Państwo skorzystać z naszych usług, które dotyczą:

  • kompleksowej reprezentacji w postępowaniach sądowych, zabezpieczających, przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi na terenie całej Polski oraz ponadto w postępowaniu przed Sądem Najwyższym,
  • sporządzenia pozwu, wniosku, a także podjęcia obrony procesowej poprzez sporządzenie odpowiedzi na pozew, sprzeciwu od nakazu lub wyroku zaocznego, zarzutów,
  • sporządzenia i wniesienia środków odwoławczych – zażaleń, apelacji, a także odpowiedzi na takie środki wniesione przez przeciwnika procesowego,
  • sporządzenia skargi kasacyjne i reprezentacji w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.
  • doradztwa i reprezentacji w postępowaniu rejestrowym.

Ponadto, zespół Legal Solutions przygotowuje i opiniuje projekty umów cywilnoprawnych m.in. takich jak umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa zlecenia i o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa pożyczki, umowa leasingu, umowa agencyjna.

Prowadzimy procesy o zapłatę, bezpodstawne wzbogacenie, o odszkodowanie i zadośćuczynienie(wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, błędy medyczne), ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa, nienależyte wykonanie umowy.

Świadczymy także usługi z zakresu prawa rzeczowego. Rozwiązujemy spory sąsiedzkie, prowadzimy postepowania o zasiedzenie. Sporządzamy m.in. umowy o ustanowienie służebności przesyłu, umowy o ustanowienie służebności drogi koniecznej, umowy o korzystanie z nieruchomości.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/click/domains/legal-solutions.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405