SPRAWY KARNE

Istotną dziedziną działalności Legal Solutions jest prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego oraz prawa karnego gospodarczego. Naszym klientowm zapewniamy kompleksową pomoc, międy innymi:

  • obronę w toku postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem pierwszej instancji, jak również w toku postępowania apelacyjnego i kasacyjnego,
  • analizę możliwości zastosowania instytucji procesowych takich jak dobrowolne poddanie się karze czy tez możliwość warunkowego umorzenia postępowania,
  • pomoc w występowaniu z powództwem adhezyjnym, jak również w występowaniu w roli oskarżyciela posiłkowego,
  • reprezentację sądową osobom pokrzywdzonym przestępstwem w charakterze oskarżyciela posiłkowego i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy przestępstwa,
  • pomoc prawną również w postępowaniu wykonawczym sporządzając wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonywania orzeczonej kary lub rozłożenie zasądzonej grzywny na raty, przerwy w odbywaniu kary, ponowne zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie,

Podstawowe czynności, które realizuje Legal Solutions dotyczą głównie opracowania i przygotowania skutecznej linii obrony. W każdym przypadku obrona prowadzona jest w sposób zindywidualizowany, dzięki czemu elastycznie możemy przystosować swoją wiedzę oraz doświadczenie do potrzeb danego Klienta. To pozwala na efektywne wykładanie jego racji oraz sprawiedliwą obronę jego praw. Składa się to również na gwarancję sprawiedliwego procesu. Zapewniamy poufność oraz pełną dyskrecję.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/click/domains/legal-solutions.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405