SPRAWY RODZINNE

Pomoc prawna świadczona przez Legal Solutions obejmuje wszystkie sprawy bezpośrednio związane ze stosunkami prawnymi w rodzinie, o charakterze niemajątkowym, jak i majątkowym. Klienci mogą liczyć na wsparcie obejmujące następujące kategorie:

 

Rozwody i separacje

W sytuacji zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego reprezentujemy naszych klientów w procesach o rozwód. W zależności od oczekiwań naszych klientów kładziemy nacisk bądź na ustalenie winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, bądź na efektywne i sprawne uzyskanie orzeczenia rozwodowego.

W ramach prowadzonych spraw rozwodowych i separacyjnych zespół Legal Solutions podejmuje się następujących działań:

 • skompletowania dokumentacji niezbędnej w trakcie postępowania rozwodowego,
  sporządzenia pozwu rozwodowego,
 • prowadzenia spraw o rozwód z orzeczeniem o winie lub spraw o rozwód bez orzeczenia o winie,
 • reprezentowanie na całym etapie postępowania sądowego w sprawach o rozwód,
 • prowadzenia spraw o separację zarówno na zgodny wniosek małżonków, jak i w przypadku żądania separacji tylko jednego z małżonków,
 • reprezentowania w sprawach o alimenty w zakresie postępowania alimentacyjnego na rzecz współmałżonka bądź postępowania alimentacyjnego na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny oraz innych uprawnionych.

Prowadzimy również sprawy majątkowe małżeńskie, a mianowicie dotyczących rozdzielności majątkowej, zarówno sądowej, jak i przygotowania umowy majątkowej małżeńskiej, a także sprawy dotyczące podział majątku współmałżonków po ustaniu wspólności. W ramach pomocy prawnej w tym zakresie pełnomocnik podejmie się:

 • przedstawienia różnych sposobów podziału majątku,
 • nadzorowania wzajemnego rozliczenia współmałżonków,
 • sporządzenia wniosku o podział majątku oraz reprezentację w postępowaniu o podział majątku,
 • przyznania klientowi na wyłączną własność określonych składników majątku,
 • ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym byłych małżonków (co do zasady udziały są równe, ale z ważnych przyczyn sąd może ustalić nierówne udziały),
 • rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz ze wspólnego na majątki osobiste byłych małżonków,
 • prolongaty obowiązku spłaty udziału lub rozłożenie jej na raty, w szczególnych wypadkach nawet do 10 lat,
 • przygotowania projektu podziału majątku u notariusza.

Coraz częstszymi sprawami są również sprawy z zakresu rozliczenia tzw. „konkubinatu”. W ramach prowadzenia spraw tego rodzaju podejmujemy czynności kompleksowego doradztwa celem uregulowania spraw majątkowych osób żyjących w konkubinacie. m.in.: sporządzenia umowy spółki cywilnej lub wprowadzenia współwłasności w częściach ułamkowych.


Stosunki między rodzicami i dziećmi

Mając świadomość silnych więzi emocjonalnych rodziców z dziećmi, przy reprezentacji klientów szczególną uwagę poświęcamy kwestii zgodnego z dobrem dziecka ustalenia stosunków rodziców z dziećmi, tj. w zakresie władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dzieci, ich kontaktów z drugim rodzicem, a także alimentów.

Pomoc Legal Solutions dotyczy w szczególności:

 • reprezentacji oraz mieszczących się w ramach tego czynności obejmujących tematykę alimentów na rzecz dziecka małoletniego lub pełnoletniego,
 • wsparcia w obszarze ustalenia kontaktów z dzieckiem (po oraz w trakcie rozwodu), ograniczenia kontaktów z dzieckiem czy też całkowitego zakazu utrzymywania kontaktu z dzieckiem,
 • rozstrzygania spraw dotyczących pozbawienia władzy rodzicielskiej, przywrócenia władzy rodzicielskiej bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • prowadzenia spraw związanych z koniecznością ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie bądź zaprzeczenie jego pochodzenia).

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/click/domains/legal-solutions.pl/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405