legal_solutions_ustanie_wspólności_majątkowej

Ustanie wspólności majątkowej

legal_solutions_ustanie_wspólności_majątkowej

Uzupełniając tematykę prawa majątkowego małżeńskiego, Klienci Legal Solutions Polska na co dzień mieszkający w Londynie muszą pozostawać także świadomi, iż w przypadku, gdy rozwiązaniu ulega małżeństwo, ustaje także wspólność majątkowa.

Tym samym, powstaje konieczność uregulowania wszelkich kwestii finansowych między małżonkami i dokonania w tym celu rozliczeń.

• Udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, małżonkom przysługują równe udziały we wspólnie zgromadzonym majątku. Jednak, gdy zaistnieją ważne powody, każdy z nich może domagać się sądowego ustalenia nierównych udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Sąd w takiej sytuacji nie dokonuje prostej kalkulacji na podstawie chociażby osiąganych dochodów, ale bierze pod uwagę także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

• Zwrot wydatków i nakładów

Każdy z małżonków winien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego małżonków na jego majątek osobisty. Obowiązek ten nie dotyczy wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Dodatkowo, małżonek ma prawo żądać zwrotu wydatków i nakładów, które powziął ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

• Wydatki i nakłady na zaspokajanie potrzeb rodziny

Generalnie niedopuszczalne w świetle prawa jest żądanie zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

• Kiedy następuje zwrot?

Zwrot ma miejsce przy podziale majątku wspólnego. Jednakże, gdy wymaga tego dobro rodziny, sąd może nakazać wcześniejszy zwrot.
 
 
Sprawy z zakresu kwestii rozliczeń finansów w małżeństwie warto skonsultować z profesjonalnym pełnomocnikiem, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania, kierując się obowiązującą regulacją, a także wskaże właściwe kierunki działania.

Konsultant Legal Solutions, aplikant adwokacki Marta Sadza
m.sadza@legal-solutions.pl

logo-footer