DOMINIK BIEŃ

Dominik Bień

KONTAKT

Dominik Bień
PRAWNIK
d.bien@legal-solutions.pl

 

SPECJALIZACJE

prawo podatkowe
prawo adinistracyjne
prawo cywilne

JĘZYKI

angielski, niemiecki

S
pecjalizuje się w sprawach z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego oraz cywilnego.

Nadto jego doświadczenie obejmuje zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego, a także prawa budowlanego i procesów inwestycyjnych. Z kancelarią związany jest od 2015 roku.

Ukończył Szkołę Prawa Austriackiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Universität Wien. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.