MAREK GRZYB

Marek Grzyb

KONTAKT

Marek Grzyb
APLIKANT ADWOKACKI
m.grzyb@legal-solutions.pl

 

SPECJALIZACJE

prawo administracyjne
prawo budowlane
prawo kontaktowe
sprawy majątkowe

JĘZYKI

angielski

Z
ajmuje się prawem administracyjnym.

W tym prawem budowlanym i postępowaniami  podatkowymi oraz prawem cywilnym  w zakresie spraw majątkowych, obrotu nieruchomościami oraz w obrębie prawa kontraktowego w szczególności sporządzania i opiniowania umów.  Ponadto nadzoruje  sprawy dotyczące windykacji wierzytelności. Z Kancelarią związany jest od 2015 roku.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Uniwersytetu w Tartu. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.